Hem - Kalender

Vill du:

 

  • vara med och skapa en modell för ett hållbart sätt att leva och bo?
  • forma ditt egna naturnära boende?
  • leva ett sunt liv i gemenskap med andra?

 

Smart Village Sweden är en Ekonomisk Förening som består av privatpersoner, föreningar och företag som vill vara med och utveckla ett nytt boendekoncept samt uppföra boenden med stort fokus på självförsörjning, gemenskap, hälsa och hållbara lösningar.

 

Välkommen att medskapa med oss!

Konceptet går ut på att skapa en modern ekoby med boenden i form av yteffektiva hus och lägenheter. Området utformas för att få en bykänsla och ska också innehålla gemensamma större lokaler och ytor för fritidsaktiviteter, samvaro, café, odling, företagande och andra verksamheter.

 

Ett billigt boende skapas bl.a. genom att alla delar på mycket, samverkan internt och externt samt genom att vara självförsörjande på energi och livsmedel i så stor omfattning som möjligt.

 

Att bo i en Smart Village är att i praktiken omsätta en intention om att leva i harmoni och ekologi. Det är att till vardags vara rädd om de resurser som naturen ger och försöka bidra mer än man tar. En sådan plats spelar roll för hela samhället, för naturen omkring oss och för de generationer som kommer sedan.

Kalender

Bilden är ett förslag som arkitektfirman Tengbom tog fram för området i Algutsrum hösten 2017

Vi har markoption på ett område (6,7 hektar) i Algutsrum på Öland, där det finns plats för ca 70 hushåll, vilket kan innebära 120-140 boende.


Vi har också tagit fram ett förslag på att uppföra ett bostadsområde i Glömminge, 8 km norr om brofästet. Detta område är på 3 hektar med möjligheter till odling utöver det.


Vi har genomfört ett informationsmöte på Sydöland med flera intresserade.

Flera medlemmar är intresserade av att starta ett projekt i Kalmar med omnejd. Södra staden har diskuterats alternativt ett mer lantligt läge, men ändå nära kollektivtrafik.

Vi söker partners för att samverka med.


Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Copyright @ All Rights Reserved