Hem - Kalender
 

Ett boendekoncept för ett rikare liv

Vill du:

 

  • vara med och skapa en modell för ett sundare sätt att leva och bo?
  • forma ditt egna naturnära boende?
  • delta i uppstart och drift av ett Holistiskt Center på Öland?

 

Smart Village Sweden är en Ekonomisk Förening som består av privatpersoner, föreningar och företag som vill vara med och utveckla ett nytt boendekoncept samt uppföra boenden med stort fokus på självförsörjning, gemenskap, hälsa och hållbara lösningar.

 

Välkommen att medskapa med oss!

Konceptet går ut på att skapa en modern ekoby med boenden i form av yteffektiva hus och lägenheter. Området utformas för att få en bykänsla och ska också innehålla gemensamma större lokaler och ytor för fritidsaktiviteter, samvaro, café, odling, företagande och andra verksamheter.

 

Ett billigt boende skapas bl.a. genom att alla delar på mycket, samverkan internt och externt samt genom att vara självförsörjande på energi och livsmedel i så stor omfattning som möjligt.

 

Att bo i en Smart Village är att i praktiken omsätta en intention om att leva i harmoni och ekologi. Det är att till vardags vara rädd om de resurser som naturen ger och försöka bidra mer än man tar. En sådan plats spelar roll för hela samhället, för naturen omkring oss och för de generationer som kommer sedan.


Vi hoppas att du vill vara med på vår resa. Vi vet inte hur det kommer att gå, och troligen kommer våra planer att sättas på prov flera gånger.

Ändå, tillsammans är vi en kraft för positiv förändring, tillsammans kan vi se till att förverkliga våra drömmar!

Kalender

Bilden är ett förslag som arkitektfirman Tengbom tog fram hösten 2017


Vi har markoption på ett område (6,7 hektar) i Algutsrum på Öland, där det finns plats för ca 75 hushåll, vilket kan innebära 140-160 boende.

 

Som vi tänker nu så kommer flera kvarter att uppföras, i flera etapper och i olika stilar, naturligt avgränsade med stenmurar och trädridåer, men ändå sammanhängande i en helhet. Det kan bli lägenheter, parhus, enskilda hus, möjlighet att uppföra kollektivboende, tinyhouses mm.

Det finns skog på området där vi planerar för en skogsträdgård. En del av området med något större byggnader är tänkt att vara ett holistiskt center där möjligheter finns att driva verksamhet av olika slag.

 

I första steget planeras ca 25 hushåll inom befintlig detaljplan.

Parallellt med detta fortsätter arbetet med att se över hur hela området kan utvecklas med verksamhetslokaler, odling, boenden i olika former mm.

 

Välkommen att höra av dig för mer info!

 

Planering av vårens aktiviteter pågår!

 

Vill du ha en visning på området samt info - kontakta Magnus på tel. 072-7264299 så ordnar vi till det nån kväll eller helg.

 

Hör gärna av dig om du har några funderingar innan vi kan ses!

Copyright @ All Rights Reserved